СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 105)

Нужна е само една малка промяна в перспективата и може напълно да променим начина, по който възприемаме света около нас и дори как възприемаме себе си. Наистина ли сме безсмъртни? И каква е връзката между мисълта и материята?

Знаем, че клетките в тялото се регенерират редовно. Около един процент от тях, или около 330 милиарда клетки, се сменят всеки ден. Атомите, градивните елементи на материята, са най-малките единици на елемент, които все още запазват всички свойства на този елемент. Мислете за него като за най-малкото, неделимо парче от пъзел, което все още запазва образа, който трябва да изобрази.
Всеки атом се състои от ядро, което съдържа протони и неутрони, и електрони, които обикалят около ядрото. Броят на протоните в ядрото определя вида на елемента, който представлява атомът. Например, атом с един протон е водород, докато атом с два протона е хелий и т.н.

Стабилните атоми, т.е. тези, които не са радиоактивни (не излъчват радиация и няма разпадането на ядрото) могат да съществуват за неопределено време, без да се разпадат или да се променят в друг елемент. Тези стабилни атоми, с изключение на външни сили или реакции, могат да съществуват в сегашната си форма завинаги.
Има теория, според която дори стабилните атоми в крайна сметка се разпадат поради нещо, наречено протонен разпад. Но учените все още не са стигнали до заключение дали това наистина се случва. Всъщност дори да е така, за да се случи този протонен разпад, може да отнеме много повече време, отколкото целият бъдещ живот на нашата вселена. Така че… атомите в нас са вечни.