СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 71)

На пръв поглед Раду Чинимар обикновен човек, който е станал свидетел и се е докоснал до едни не обикновенни познания.

Специалисти от отдела за анализ на секретните данни на Пентагона информирали по-късно началниците си, че има три аспекта, които повдигат големи въпросителни около регистрираните данни от зоната в Бучеджи. На първо място, кухината открита в планината, нямала връзка с външния свят, намирайки се директно във вътрешността на планинските образувания, на определено разстояние от техния склон.

На второ място, формацията имала форма на тунел, който регистрираните данни описват като много симетричен, завивайки изведнъж под ъгъл от 26° към центъра на планината. Отгоре на всичко, траекторията на тунела била идеално равна. За сравнение, ако считаме за определяща основата на планината, тунелът започва на близо една трета от нея, но продължава в перфектна хоризонтална равнина.

Третият елемент обаче, шокирал най-много служителите на Пентагона. Сателитното сканиране разкрило две огромни прегради на структурата в солидната каменна вътрешност, които блокирали началото и края на тунела. Тогава Раду получил от таен източник честа да види фотокопие на компютъризираната скица на странната конструкция от вътрешността на планината, която е пресечена от множество цифри и данни. Блокираните зони били обозначени с червено, което обяснява, че те чисто и просто отблъсквали всякакъв вид сондаж или анализ, като че ли пазели нещо…