СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 67)

Акаша е оформила част от древните системи на вярвания. Многобройни древни култури и социално-религиозни групи открито са говорили за Акашовите записи и са твърдели, че имат достъп до тях, включително индианците, тибетците, бонпите, египтяните, персите, халдейците, гърците, китайците, маите. Свещените текстове и ръкописи ни казват, че древноиндийските мъдреци от Хималаите са знаели, че всяка душа, или атман, записва всеки миг от съществуването си в книга и че ако човек се настрои, би могъл да получи достъп до тази книга. Ако човек се настрои!

В Индия днес можем да видим палмовото листо Нади. Вярва се, че богът Шива отпечатва записите на Акашовите записи върху палмови листа и че всяко човешко същес­тво има листо, на което са отпечатани записите на неговата или нейната душевна пътека и придвижване.

В индуския мистицизъм Акаша е същинската субстанция, в която се записват събитията. Тя също така е това, от което основните природни елементи – земя, огън, вода и въздух – са направени, мембраната, която обгръща всичко във вселената, и субстанцията, която задържа всичко заедно в диапазона на любовта.

Мнозина изучаващи метафизика вярват, че Ведите – най-старите писания на индуизма, и санскрит – един от най-старите езици, са били извлечени пряко от Акаша – или както вече стана ясно от Информационното Поле. Според древноегипетски текстове и ръкописи онези, които са могли да четат Акашовите записи в Египет, са били високо почитани и са съветвали фараоните в техните ежедневни дейности и в тълкуването на сънища. Така наречените и познати Жреци. Висшите жреци и жрици пък от традицията на маите са предавали Акашовите записи на хората, за да им помогнат да доведат своята енергия и познание до много по-висше ниво.