СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 92)

“Мария Магдалена – една от най-мистичните фигури в библейската история….Това е жената, свидетел на живота и смъртта на Исус и на която Исус е разкрил особен вид тайно знание, по-късно достигнало до нас чрез Евангелие от Мария..

Въпреки че не намира място в официалната Библия днес, Евангелието от Мария е било важен и високо ценен текст сред ранните християнски общности и е едно от най-уникалните гностически евангелия. Точната дата на написването му не е известна, но според някои източници датира от II в. от н.е.

Дали Мария Магдалена е била „първата сред апостолите“ на Христос?

„Сестро, знаеш ли, че Спасителят те обичаше повече отколкото другите жени. Кажи ни думите на Спасителя, които си спомняш, които ти знаеш, не ние, които никога не сме чували“.
Мария отговори и каза: „Това, което е скрито от вас, аз ще ви разкрия“. И тя започна да им говори следните слова: „Аз, – каза тя, – аз съзерцавах Господа във видение, и му казах: “Господи, аз те съзерцавах днес във видение“. Той отговори и ми каза: „Блажена си ти, понеже не трепна при моя вид. Защото където е ума, там е съкровището“. И аз му казах: „Господи, сега кажи: този, който съзерцава видение, той с душата си или с духа го съзерцава?“ Спасителят ми отговори и каза: „Той не съзерцава нито с душата и нито с духа, а с ума, който е между двете.