Семейство Медичи, едно от най-влиятелните и могъщи семейства във Флоренция от епохата на Ренесанса, е известно с това, че е поръчало и поддържало множество произведения на изкуството. Ето 10 гениални произведения на изкуството, съдържащи мистериозни кодирани съобщения, поръчани от Медичите:

1. Криптограмата на Медичите: 

Това е известен шифър, приписван на семейство Медичи, който е бил използван за кодиране на тайни съобщения. Смята се, че е изобретен от Козимо де Медичи през 15 век и представлява комбинация от геометрични фигури, които представляват букви.

2. „Поклонението на влъхвите“ от Ботичели:

Тази картина, поръчана от семейство Медичи, съдържа мистериозно послание под формата на знаме, държано от ангел. Транспарантът гласи “Сандро ди Мариано” с гръцки букви, което според някои е препратка към името на художника.

3. Астрологичният часовник на Медичите

Този часовник, разположен в Палацо Векио във Флоренция, е поръчан от Козимо I де Медичи през 16 век. Той съдържа множество символи и препратки към астрологията, митологията и други езотерични теми.

4. Планетарният Орей на Медичите:

Това е механичен модел на слънчевата система, създаден от Франческо Бианкини през 18 век за семейство Медичи. Той е изписан с латински надписи и съдържа множество символи и астрономически препратки.

5. „Примавера“ от Ботичели:

Тази картина, поръчана от семейство Медичи, съдържа множество мистериозни символи и препратки, включително цветя, плодове и фигури от класическата митология.

6. Гербът на Медичите:

Семейството Медичи имаше сложен герб, който съдържаше множество символи и препратки към тяхното богатство, власт и престиж. Той включваше шест топки, които според някои символизират успешния банков бизнес на семейството.

7. „Благовещение“ от Леонардо да Винчи:

Тази картина, поръчана от семейство Медичи, съдържа множество скрити послания и символи, включително паун, за който някои смятат, че представлява безсмъртието.

8. Венера Медичи:

Тази скулптура на богинята Венера, създадена от гръцкия скулптор Праксител, е била собственост на семейство Медичи през 16 век. Съдържа множество мистериозни символи и препратки към класическата митология.

9. Дворецът на Медичите:

Семейството Медичи поръчва множество дворци във Флоренция, включително Палацо Медичи Рикарди и Палацо Пити. Тези дворци съдържат множество мистериозни символи и препратки, включително фрески, скулптури и надписи.

10. „Алегория на пролетта“ от Ботичели:

Тази картина, поръчана от семейство Медичи, съдържа множество мистериозни символи и препратки, включително цветя, плодове и фигури от класическата митология. Някои смятат, че съдържа скрито послание за политическата сила и влияние на семейство Медичи.