СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 19)

Какви тайни крие Ватикана в своите строго охранявани архиви? Колко от тях знаем и кои са едни от нещата, шокирали света? Древни текстове, изгубени документи, предмети, над двеста хиляди ръкописи и куп други неща, които се пазят изключително строго. Разбира се както с всяка друга тайна има и най-различни теории като някои смятат, че Ватикана отдавна има контакт с интелигенти цивилизации извън нашата планета и работи заедно с тях. Че в древните архиви се крие малко по-различна история. История на тайни сили, общества и апокалиптични пророчества. Още от първи век католическата църква започва да прави своите записки и като те са били поверявани на първите папи и те са поемали ангажимента и отговорността да ги носят навсякъде със себе си. С популяризирането на религията и бързото натрупване на архиви, Църквата се принуждава да започне да ги складира някъде и решава това да бъде домът на Папата. Така когато умре един Папа, неговият наследник ще може да продължи работата на предците му.