СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 110)

Все по-голям брой изследователи предполагат, че Голямата пирамида, подобно на други структури по света може да е била конструирана, за да развие човешкото съзнание, служейки като портал за разширяване на съзнанието, който улеснява по-дълбока връзка с космоса.

Но как една каменна структура може да повлияе на човешкото съзнание? Голямата Пирамида като храм за посветени. …..

Има ли доказателства, които да подсказват, че тези, които са построили Великата пирамида, са притежавали по-добро разбиране за космоса? Ако пирамидата наистина е усилвател на съзнанието, как точно работи?