СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 108)

Древен Египет – една загадка, забулена от пясъка на времето.. Прочут в древността със своите забележителни мистерии и несравними постижения на структурното инженерство, Египет е съкровищница от неразкрити тайни.
Много египтолози твърдят, че повечето значими места в древен Египет все още не са открити, може би дори не подозираме за съществуването им.. Всъщност се предполага, че това, което археолозите са разкопали и открили досега, е едва по-малко от един процент от истинското величие на тази древна цивилизация…
Ами останалите 99%..? Какви ли мистерии се крият под пясъците на Сахара?

Ако погледнем Голямата пирамида, това, което е поразително, е прецизностт, с която е построена – изградена от 2,5 милиона каменни блока и тежаща близо 6 милиона тона, тази колосална каменна постройка е почти идеално подравнена с истинския север – постижение, постигнато само с отклонение от 1/15 от градуса. Като се има предвид, че земната ос се е измествала едва доловимо с времето – феномен, наречен прецесия – пирамидата може да е била дори по-точно подравнена на север, когато първоначално е била конструирана.

Технологичната сложност, въплътена в Голямата пирамида, надминава днешните ни възможности в някои аспекти. Например, египтяните са използвали мерна единица, наречена “лакът”, която е точно една 25-милионна от полярния диаметър на Земята – това е разстоянието от Северния до Южния полюс. Освен това, средната дължина на разстоянието между ъглите в основата на пирамидата се превръща в точно 365,24 лакътя, което е еквивалентно на броя на дните в годината, чак до допълнителния четвърт ден, който представлява високосната година..