СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 109)

Знаем, че всичко във вселената е подредено по принципите на математиката и свещената геометрия. Тези закони се намират навсякъде в природата, но древните цивилизации са използвали свещена геометрия навсякъде в техните конструкции.

Дали всъщност пирамидите в Гиза не служат точно, за да ни напомнят за тези закономерности? Възможно ли е Голямата пирамида в Гиза да има и друго предназначение? И ако да, за какво тогава се е използвала? Отговорите ще търсим в новия епизод на Скритата реалност. Добре дошли!

До тук историците твърдят, че пирамидата е била използвана за гробница. Но както видяхме, в нея никога не са открити останки на мумии или каквито и да е предмети, доказващи тази хипотеза. По-озадачаващото обаче е, че ние дори не знаем напълно какво точно има вътре в нея? Защото се оказва, че не всичко е открито и през последното десетилетие стана ясно, че в пирамидата има празно пространство, което все още не е изследвано.