4-ти Принцип на Вселената: Всяко Нещо има Своята Противоположност

СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 33) В трактата на Лао-дзъ “Дао Дъ Дзин” той казва, че човек може да познае същността на Пътя само чрез противоположностите, тъй като е способен да ги създава, както и да ги категоризира на “добро” и “зло”....

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ