1-ви Принцип на Вселената: Цялото е Ум. Светът е Ментален

СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 30) Както пожелахте ще разгледаме 8-те принципа на вселената в следващите 8...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ