Изследователи на Реалността S1Е5: Full Episode

Какво става, когато умрем? Това е въпрос, който през вековете е пленявал въображението на философи, езотерици и мислители. Най-честият отговор, който срещаме в ежедневието, когато попитаме някой е: “Никой не се е върнал от там, за да разкаже.” Тази теза излиза невярна, след като има хиляди документирани случаи по света, на хора които разказват какво са видяли. Учените откриват, че по време на преживявания близо до смъртта, мозъкът претърпява промени в активността на определени невронни мрежи, което води до състояние на повишено осъзнаване и съзнание. Тези преживявания може да са форма на „съзнание след живота“, предоставяйки доказателства, че съзнанието продължава да съществува извън физическото тяло. Тоест излиза, че смъртта е само началото….

Разбира се, ето още един научен факт за преживяванията близо до смъртта, който е малко по-дълбок: Изследователите са открили, че по време на преживявания близо до смъртта, мозъкът претърпява промени в активността на определени невронни мрежи, което води до състояние на повишено осъзнаване и съзнание. Това е наблюдавано при сканиране на мозъка на хора, които са имали преживявания, близки до смъртта, и предполага, че тези преживявания може да са резултат от сложно взаимодействие между мозъка и съзнанието. Някои учени дори предполагат, че тези преживявания може да са форма на „съзнание след живота“, предоставяйки доказателства, че нашето съзнание може да продължи да съществува извън физическото тяло. Въпреки че все още има много неща, които не разбираме за преживяванията близо до смъртта, тези научни открития разкриват нови възможности за изследване на мистериите на човешкото съзнание и природата на съществуването.