СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 53)

От хиляди години насам посветени жреци пазят в Египет тайно знание, което съдържа в себе си всички основи, които днес използва съвременната наука — от генни технологии до създаване на ядрени реактори. Без никакво колебание древните учени и мъдреци са разполагали с невероятни и загадъчни познания. Най-любопитното е, че винаги, когато се върнем назад в историята по време на Големият потоп, се говори за седем мъдреци, които оцеляли и след това изградили основите на новата епоха на човешката цивилизация. Истински личности ли са били те, каква е намесата им в строежа на първите древни храмове сред които и Египетските Пирамиди или са просто са плод на нечия фантазия, ще се опитаме да разберем заедно в новият епизод на Скритата Реалност.

Интересни са доказателсвата за праисторическата епоха по стените на грама в Едфу, който се намира между Луксор и Асуан в Горен Египет. Този храм се смята, че е строен в периода 237-257 г. Пр. Хр. Учените гледат на текствовете, които са изписани по стените като на едни от малкото запазени фрагменти за науката, която обяснява началото на космоса или космогония.