Супер силата, нaречена позитивизъм: Проучванията разкриват една от тайните на дългия живот и по-бързото възстановяване след травма.

Докато здравните изследвания често се фокусират върху рисковите фактори, които могат да доведат до заболяване и ранна смърт, позитивното психологическо движение хвърля светлина върху положителните качества, които могат да насърчат здравето и дълголетието. Последното проучване на Harvard Chan School of Public Health, се фокусира върху ефектите на оптимизма върху жените на възраст 50-79 години и тяхното пътуване през живота. Резултатите ще ви изненадат!

Това е тайна за по-дълъг живот, независимо от вашата раса или етническа принадлежност.

Оптимистите живеят по-дълго 

За първи път беше изследвана голяма група хора от различни расови и етнически групи, за да се определи дали социалните структури влияят на оптимизма.  Установено е, че първите 25% от оптимистите имат 5,4% по-дълъг живот и 10% по-голям шанс да доживеят след 90 години в сравнение с техните песимистични връстници. И да, расата и етническата принадлежност не играят никаква роля в тези открития. Всъщност изборът на здравословен начин на живот като упражнения и диета представлява само малка част от връзката между оптимизъм и дълголетие. 

Д-р Хайами Кога, водещ автор на изследването, коментира: „Ние сме склонни да се съсредоточаваме върху негативните рискови фактори, които влияят на нашето здраве, но е важно да мислим за положителните ресурси като оптимизма, които могат да бъдат полезни за нашето здраве.” 

Да се чувстваме млади и жизнени

Замисляли ли сте се как вашето възприятие за възрастта влияе върху процеса на възстановяване от каквото и да е?

Скорошно проучване на университета Бар-Илан в Израел разглежда връзката между това на каква възраст се усещаме и лечебния процес. Проследени са близо 200 възрастни хора, възстановяващи се от остеопоротични фрактури или инсулти, и тяхната субективна възраст беше оценена. 

Резултатите бяха забележителни. Тези, които се чувстваха по-млади в началото на своето рехабилитационно пътуване, показаха значително по-добри физически резултати след само един месец, в сравнение с тези, които имаха ниска самооценка или се смятах за по-възрастни.  Това проучване подчертава силата на нашето възприятие за самите нас и значението на поддържането на младежка визия, дори когато остаряваме.

Задаваме код на клетките си чрез думите 

Професор Амит Шрира, ръководител на изследването, обяснява, че поддържането на младежко мислене може да доведе до по-дълги периоди на добро здраве и добър шанс за възстановяване от каквито и да е травми. Накратко, възприемането на себе си като остаряващ успешно, е от ключово значение за воденето на здравословен и жизнен живот. Задаваме на клетките си вярването, че сме “стари” или че сме “все още младежи”. Съответно те действат спрямо този зададен код и се държат като такива – клетки на старец или такива на младеж. 

Смята се, че тези резултати от проучването ще вдъхновят нови стратегии за психично здраве, които могат да повишат нивото на осъзнатост на хората, свързана с мислите им и самооценката. Това е силно напомняне, че нашите мисли и възприятия играят решаваща роля в оформянето на цялостното ни благосъстояние. Чрез положителното влияние на нашите мисли и убеждения, можем реално да подобрим нашето здраве и жизненост. 

Източник: Gaia