ЗАЕДНО ЗА 1: Епизод 3

 

Полето от енергия на реалността за което си говорим вече близо година е неделим аспект на цялото творение и съдържа в себе си две състояния – Проявление, което познаваме като материя и вакуумни флуктуации, които определяме като невидимия енергиен свят А това просто енергията, която все още не е реализирана. Това полето е навсякъде (етер, ефир и т.н.) и в този план представлява триединна свързаност на самото себе си – единно поле от вероятностите или вакуумни флуктуации, материята и разбира се взаимодействието между тях.

Взаимодействие е основано на принципа движение и покой. Движението, което също можем да наречем акт на мислене, тоест действието движението на мисълта, създава енергия, която обаче се задържа в определено поле. Защото иначе не би се определила като такава. Това поле ние самите определяме като тяло, реалност, материя и съществуване.