СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 26)

ЛЕ: Къде отива кораба? БИЕЛЕК: В хипер пространството.

ЛЕ: Какво означава това?

БИЕЛЕК: Математически обяснено, това е област, която се намира извън нашата нормална триизмерна реалност. Всъщност, тя е извън реалността на 6­то измерение. Той казва, че съществуват три физически измерения, както ги виждаме ние, и три времеви измерения. И така, корабът беше извън нашата област, включително времевата.

ЛЕ: Добре. Корабът е в хиперпространството. Какво стана след това?

БИЕЛЕК: След около 30 секунди, оборудването полудя. Аз и брат ми наблюдавахме в стаята за управление странни ефекти.

ЛЕ: Какви точно?

БИЕЛЕК: Електронните лампи започнали да примигват. Като на вълни, което било много необичайно. След това започнали високоволтови дъги, например много светещи болтове въпреки, че в стаята нямало високоволтово оборудване, което да предизвика подобни ефекти. Опитват се да се свържат с някого по радиото, но чуват само пукане.