СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 64)

Кои са отхвърлените от библията тайни и знания, които е оставил Исус на човечеството.

Иисус рече: „Ако вашите наставници ви кажат: „Вижте, царството е на небето”, над вас ще са птиците небесни. Ако ви кажат: “То е в морето”, над вас ще са рибите. Но царството е вътре във вас и извън вас. „Когато сами познаете себе си, ще бъдете познати, и ще узнаете, че сте чеда на живия Отец. Но ако не се познаете, в нищета ще пребивавате и сами нищета ще бъдете.”