СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 35)

“Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.“

Няма случайни неща. Всички сме чували този израз и поне по веднъж в животите ни сме преживяли нещо, което дълбоко вътрешно сме знаели, че няма шанс как да бъде случайно. Това е защото не е било. Наблюдавам доста хора в интернет, които използват термини като “вселена” или твърдят за себе си, че са много духовно извисени. Първо истинският духовно извисен, никога няма да претендира, че е такъв. Но това ще го оставим за друг път. И второ, навсякъде са само общи приказки. Вселената ще ти даде това. Поискай си и ще ти бъде дадено. Направи добро и ще ти се върне. Окей, всички сме съгласни. Но какво за бога се случва на практика? Как да разберем какво точно да правим, как работи света и енергията около нас и как можем да я използваме? Затова и ви давам принципите епизод по епизод. Първо, защото спрямо обратната връзка за близо 90% от вас това е нова материя и се опитвам дори и най-сложните на пръв поглед неща, да ви ги представя лесно смилаемо, за да започнете да си задавате въпроси и да ги използвате. 

Днес продължаваме с 6-тият принцип на Хермес или Принципът на Причината и Следствието..Той ни учи на това, че няма нещо, което да няма своята причина и обяснения. Няма случайни неща и никога не е имало. Всяко нещо се случва, защото трябва да се случи точно в този момент, за да ни научи на точно това, което ни трябва. Точно на нас. Защото както разбрахме, всеки е индивидуален и уникален, но всичко е свързано.

Принципът обеснява, че всяко нещо се случва в съответствие със закона, тоест че нищо никога не се случва просто така и че макар и да съществуват различни нива на причина и следствие, нищо не може да се изплъзне от закона.