Дали съзнанието е резултат от квантовите ефекти в мозъка?

Това е провокативната идея зад теорията за “Orchestrated Objective Reduction” (Оркестрираното обективно намаляване), която предполага, че микротубулите в мозъка, могат да бъдат ключа. 30-годишната теория беше подложена на изпитание и нови изследвания. 

Какво казва проучването на списание “New Scientist”?

„Мозъчните микротубули са мястото, където гравитационните нестабилности в структурата на пространство-времето нарушават деликатната квантова суперпозиция между частиците и това поражда съзнание.“ 

Звучи прекалено сложно, но спокойно, ще стане ясно. 

Теорията от миналия век е доказана. 

През 90-те години на миналия век физикът Роджър Пенроуз и анестезиологът Стюарт Хамероф представиха теорията, но тя беше широко смятана за фикция, поради предполагаемата си непроверимост.

Скоро обаче научното списание “New Scientist” съобщи, че теорията току-що е преминала ключов тест, споделяйки: 

„Експериментите показват, че анестетичните лекарства намаляват колко дълго малки структури, открити в мозъчните клетки, могат да поддържат предполагаеми квантови възбуждания. Тъй като анестетикът включва и изключва съзнанието, резултатите могат да включат тези структури, наречени микротубули, като връзка на нашето съзнателно преживяване.” 

Учени от университета в Алберта проведоха експеримент, включващ синя светлина и микротубули – скелетната структура в растителни и животински клетки. 

Светлината беше уловена и повторно излъчена, процес, наречен “забавена луминесценция”, подобно на начина, по който мозъкът обработва информация. След това беше въведен анестетик, който потисна забавената луминесценция, което означаваше, че микротубулите могат да контролират съзнанието. 

Физикът и писател Фред Алън Улф обаче е все още скептичен към тази идея.

„По някакъв начин не смятаме, че микротубулите са окончателният отговор, ако изобщо са отговорът“, каза Улф. „Може би мисията на светлината има нещо общо със съзнанието и може би ние избиваме микротубулите, като им поставяме анестезия. И така, това беше хипотезата, предположението, обвързването на времето на излъчване на повторно излъчена светлина до анестезия до съзнание. Е, как ще го докажеш? Това е интересна концепция. Кой знае дали е правилно или не?”

  • Като човек, който е изучавал съзнанието в продължение на десетилетия, какъв мислите, че е отговорът?

„Много е трудно да се каже какво е съзнанието“, каза Улф. „По-добра линия на изследване би била да се опитаме да определим какво прави съзнанието. Можем ли всъщност да посочим неща, които се случват, които можем да припишем на самото съзнание?“

Посоката, в която отиват проучванията вече е една – светлината. Много е вероятно всичко наистина (буквално и преносно) да идва от светлината. Дали съзнанието ни приема и обработва светлина, която вече е налична и получена като информация или пък създава самата светлина? Кои са процесите и каква е целта на съществуването, стояща зад всичко това? Науката не спира да изследва, да търси, а ние сме сигурни, че рано или късно, ще намери пътя и всички нужни отговори.