СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 62)

Запомнете! Никога не променяте планетата Земя, променяте себе си и спрямо това на каква степен сте се променили, се местите на паралелно съществуваща Земя, която вече отговаря на тези критерий и отговаря на вибрацията на която сте в момента. Много близка до сегашната Земя, но не и същата. Не сте на една и съща планета Земя, дори и да може да ги виждате. Не се залъгайте от това. Това е илюзия. Във времето, когато това стане още по-ясно ще разберете, че когато тези разделяние станат по-здрави, повече няма да виждате тези, които не отговарят на честотата на това, което вие предпочитате.

И изведнъж ще си кажете, “О ето Земята се е променила!” Не вие сте! Просто сте се преместили на друга версия на Земята, която много повече отразява това, което предпочитате да преживеете. Докато Другите все още могат да са в тяхната версия и да преживяват, това което те са избрали. Всички паралелни Земи съществуват едновременно. И затова сега започвате да усещате все повече и повече идеята за промяна. Защото става въпрос затова да вярвате на себе си. Дори не става въпрос за медиите. Просто слушайте това, което ви казват и решавайте за себе си, това което отговаря за вас. “Това се свърза с мен, това не се връзва, няма логика.” Изборът си е ваш и този избор ще ви изпрати на версията на Земята, която рефлектира повече на този, който предпочитате да бъдете….