СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 81)

Нашето приключение с древните цивилизации продължава като днес започва с мистерията за легендарната атлантида и дали изобщо е съществувал и потънал такъв град?

Eдно от най-известните и ранни описания на Атлантида е това, идващо от гръцкият философ Платон. Oколо 360 г. пр. н. е. Платон прави подробно описание на страна върху плодородна земя, която той нарича Атлантида. Tой я описва като обширен остров, който преди да потъне около 10 000 г. пр. н. е. се намирал в Атлантическия океан, пред устието на Херакловите стълбове.

Познанието на Платон за Атлантида най-вероятно идва от Солон, атински законодател и философ, който около 600 г. пр. н. в пътуването си до Египет, научил за велика цивилизация, която съществувала 9000 години по-рано.

Смята се че Солон посетил град Саис, където жреци му показали колона с разказа за Атлантида. Темата за Атлантида е очаровала Платон и се предполага, че за да научи повече, той се е консултирал с ученици на Питагор (582–500 г. пр. н. е.) и други, които са били запознати с древните митологични, исторически и геоложки знания.

Прокъл (410–485 г.) съобщава, че преди Платон да пише за Атлантида, той е направил пътуване до Египет, вероятно за да потвърди информацията си. В Египет Платон продава зехтин, на египтяните, за да плати за пътуването си, а през престоя си там е разговарял със свещеници в Саис, Хелиополис и Себенитус.

Има множество твърдения, че едни от най-посветените и мъдри личности са посетили Египет в даден момент от живота си – Леонардо, Исус, Платон, Наполеон…

Несъмнено част от познанията си Платон е получил от посветени, които са били членове на тайни братства, пазещи древните истории. В миналото както знаете тези мистериозни школи пазели мъдростта от онези, които не са били посветени, тъй като това помагало да се гарантира безопасността на знанията по време на опасни времена, когато мародери ограбвали земята. Така посветен, през по-голяма част от живота си Платон се въздържа да пише за Атлантида. Едва когато наближава края на живота му, той предава своята информация за потъналия континент в опит да гарантира, че историята на изгубената цивилизация ще бъде запазена..