СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 54)

“Ще дойде време, в което египтяните напразно ще молят боговете си и всички техни свещенодействие ще останат безплодни, защото боговете ще са напуснали Египет и ще са отлетели на небето. Египет ще осиротее, след като бъдат напуснат от всички свои богове. Тогава обаче в страната ще дойдат чужди хора и ще властват в нея. Те ще пречат на египтяните да изпълняват старите богослужения, с които са свикнали и ще наказват онези, които заварят тайно да служат на старите богове. Тогава онази страна, която е била най-набожната на света, ще стане безбожна. Ще бъде изпълнена не с храмове, а с гробници, не с богове, а с трупове..И тогава страната ще бъде обезлюдена не само от боговете, а и от египтяните..”
От мита за Хор знаем за периода на вече споменатото и предизвикало потопа въстание на нашите предци, за който се съобщава, че е 11607 година Пр. Хр. Тъй като по онова време божеството Ра вече било старо, то извикало на помощ своя внук Хор Бехедети. Хор побързал да дойде и след това победил полубоговете и хората-врагове на Ра, като от Долна Нубия (Етиопия) на юг до морския бряг (делтата) на север изтласкал враговете на Ра от единия фронт към другия с „летящ кораб”.

На събранието на Боговете вече било решено, че Хор можел да използва срещу хората друго едно мистериозно вълшебно оръжие, наречено „божественото око на Ра” „Отвори окото си, за да изтреби то онези, които злонамерено сплетничеха срещу теб. Няма друго око, което би могло да ги погуби по-добре за теб…”