Мистериозният предмет, който древните богове от цял свят държат в ръцете си

Един от най-загадъчните символи, открити в древни каменни изображения, е предмет, който удивително прилича на малка чанта. Формата е изобразена от шумерите в Древна Месопотамия, от маорите в Нова Зеландия, от олмеките в Централна Америка, както и в  останките от храм в Гьобекли тепе. В почти всички такива изображения човекоподобна фигура носи чантата в ръката си, сякаш в нея се съдържа нещо ценно за Земята.

Но каква е целта на мистериозните чанти на боговете, които се появяват из целия древен свят?

Някои изследователи смятат, че в нея се носи „Водата на живота“ – вещество, използвано в генетичните експерименти на анунаките върху хора и животни, или “магически прах”, вероятно символизиращ оплождането на Земята. Друго тълкувание е, че тези мистериозни обекти може да са били символ на Анунаките като “пазители на тайните” или “пазители на знанието”, т.е. те могат да се разглеждат като носители на напреднали знания и технологии.

Най-старото изображение на мистериозните чанти на боговете

Руините на Гьобекли тепе, разположени на билото на планинска верига в югоизточна Турция, съдържат един от най-ранните примери за такова изобрацение на чанта. Гьобекли тепе е един от най-ранните храмови комплекси, откривани някога, датиращ от приблизително 11 000 г. пр. н. е. 

Въпреки че действителната цел на планинското светилище е неизвестна, някои археолози смятат, че храмът е бил използван за някакъв вид религиозни жертвоприношения, тъй като на мястото са открити много животински кости. Стените и колоните на храма са украсени със сложно издълбани животни, богове и легендарни същества, може би в опит да изобразят многобройните творения на космоса. На едно от тези изображения ясно се виждат три чанти, подобно на тези на Анунаките.

Дали тези мистериозни чанти на боговете са някакъв вид символ?

Едно вероятно обяснение за широкото използване на изображението е изобразяването на космоса. Полукръгът, или това, което изглежда като дръжка на чантата, може да се интерпретира като полукълбото на небето, докато Земята е представена от твърдата квадратна основа.

В древните култури от Африка през Индия и Китай, фигурата на кръг се свързваше символично с концепциите за духовност или нематериалност, докато тази на квадрат често се свързваше с концепциите за Земята и материалността.“ – Леърд Скрантън

Така образът служи като метафора за (повторното) обединение на земята и небето, на материалните и нематериалните елементи на битието.