СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 8)

Най-великият, загадъчен “магьосник” учен, най-блестящият изобретател сред всички, живели някога на Земята, Никола Тесла, дошъл в нашия свят твърде рано, за да бъде разбран Освен многобройните експерименти, които е правил Тесла е бил обсебен от пътуването във времето. Някой казват, че той е работил върху истинска машина на времето и според записи от тогава, той е постигнал успех, който почти му коствал живота. Самият той е казал: „Мога да видя едновременно миналото, настоящето и бъдещето.”

Безспорно хипотезата за пътуване във времето буди голям интерес на милиони хора по света. Според източници, през 1895г. Тесла прави шокиращо откритие като предположил, че върху време-пространството може да се влияе с магнитни полета. Част от предположениета му са на база експерименти с радиочестоти, както и с предаване на енергия през земната атмосфера. Прочутите му експерименти с електричество и магнитни полета го водят до заключението, че времето и пространството могат да бъдат деформирани, за да се създаде вратичка, която да води в друго време или друга времева реалност. След като направил откритията, самият Тесла станал участник в експеримент и въз основа на личния си опит той бил убеден, че пътуването във времето е свързано с някои опасности.

„В Библията, пророк Йеремия седял заедно с няколко приятели и с тях имало едно младо момче. Името му било Абимелех и Йеремия казал на Абимелех, „Излез от Йерусалим, има един хълм, и ни събери малко смокини”. Момчето излязло и събрало пресните смокини. Изведнъж Абимелех чува някакъв шум и вятър във въздуха и изпада в безсъзнание. След известно време се събужда и вижда, че е почти вечер. Затичва се обратно и вижда, че градът е пълен с непознати войници. И казва, „Какво става тук? Къде е Йеремия и останалите?” И един старец казва, „Това беше преди 62 години”. Това е история за пътуване във времето, написана в Библията”.