СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 40)

Теорията за кухата Земя твърди, че Земята е куха планета с древни входове към подземния свят, разпръснати в нея, като Северният и Южният Полюс са два от основните входове. Тази теория се съобщава от древни времена и учени като Едмънд Халей са я защитавали през цялата история. Да се опитаме да проследим историята на тази хипотеза. За първи теоретик на кухата Земя се смята Платон, като след това тази идея издига известният учен и член на Петербургската академия на науките, математикът Леонард Ейлер. Според една от теориите на Ейлер нашата планета е куха и във вътрешността й се намира още едно Слънце, което сияе над обитаемите континенти. Той признавал съществуването на една куха обвивка, отделена на голямо разстояние от ядрото. Тази обвивка според него има изходи на Северния и Южния полюс. Както смятал ученият, такова устройство на Земята би осигурявало по-добра устойчивост на планетата, отколкото няколко обвивки.

През 1818 година американският инженер Джон Клийвс Саймс се обърнал към Американския Конгрес с молбата да финансира експедиция по търсене на проход във вътрешността на Земята. На 15 април 1818 година членовете на Конгреса, директорът на университета и няколко големи учени получили такова послание: До целия свят. Заявявам, че Земята е куха и обитаема отвътре. Тя се състои от няколко твърди концентрични сфери, поместени една в друга, и има отвори на полюсите от 12 до 16°… Необходими са ми сто смели другари, за да тръгна от Сибир в края на лятото със северни елени и шейни… Обещавам, че ще намерим топли и богати земи, изобилстващи от полезни изкопаеми и животни, а може би и хора… Наемам се да докажа истинността на това изказване и съм готов да изследвам вътрешността на Земята, ако ми помогнат институциите.

Клив Саймс, бивш капитан от пехотата“ Естествено, че не му дават пари и дори не вникват в неговата теория, макар че след това той се сдобива с множество последователи. През 20-ти век с нови познания по география и геология се появяат хора, които продължават да се опитват да достигнат до тайнственият свят. Например, някои от нацистките лидери, любителите на древните митове и окултизма в Германия, проявяват значителен интерес към такива теории.