СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 82)

Кои създаде Атлантида и кои са били истинските атланти? Как са изглеждали? Как се е появила тяхната цивилизация и защо ние сме техни наследници?

Според Елена Блаватска, Атлантида, описана от Платон, не е онази велика Атлантида съществувала почти 850 000 години по-рано, а нейн късен наследник, от последния етап преди прехода към 5тата коренна раса. Блаватска твърди, че четвъртата коренна раса е възникнала преди около 8 000 000 г. пр.н.е..Това била расата на червения човек.

Началото на атлантската цивилизация е обвито в мистерия. Според езотеричната традиция висшите духовни същности са приели човешка форма и са се инкарнирали на Земята в началото на атлантския период.

„Следователно те са били божествени хора, двойни същности, висши духове, които са взели човешки тела“, пише великият философ и езотерик Рудолф Щайнер, който също добавя, че „истинският им дом не е на земята“..

Според традиционните вярвания, мястото, където висшите духовни същности за първи път се проявяват на Земята, е много близо до Северния полюс. Едва по-късно тази хиперборейска раса приема телесна форма на велик западен континент, Атлантида. Именно Атлантида, а не Африка, е била истинската люлка на човечеството.