СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 60)

Това са първите пирамиди, открити в Европа. На база другите си изследвания, Сергей Османович открива, че четирите лица на четирите пирамиди са идеално ориентирани в небето и са север, юг, изток и запад, разстоянието между пирамидите е същото (около 2,2 км), а когато свържем върховете на пирамидата на слънцето, пирамидата на Луната и тази на Дракона – се получава равностранен триъгълник. Ориентацията спрямо истинския север е с точност 0 градуса, 0 минути и 12 секунди. Но какви още критерий е необходимо да бъдат спазени, за да можем да определеим даден обект към графа – пирамида.

6-тият критерии е водата. Всички пирамиди по света са построени близо до реки или извори. Точно както Пирамидата в Гиза си има река Нил, така и Босненската е близо до река, която се разпрострира в най-различни дълбочини. Но може би най-невероятното нещо е математическата връзка между структурите и сакралната геометрия. Сакралната Геометрия представлява геометричните връзки и математическите закони на природата от най-малките частици и структури до най-големите в целия Космос. Един вселенски език. Сакралната геометрия има една особеност – тя е безупречна, всичко в света е свързано с нея, тя е основата на творението. Всичко, което съществува в света или някога е било сътворено, е създавано по този образец и има в основата си сакрална геометрия.