СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 31)

Всички ние сме убедени, че живеем в материален свят, че нашите тела са обективно реални и би ни било трудно да повярваме, че те са само сън. На основата на много опити е направен извода, че душата отначало се проектира във вид на холографски образ и на основата на този образ изгражда своето конкретно тяло. А учените доказват, че такава холограма възниква още преди появата на цялостния огранизъм. Британският професор по физика Брайън Кокс каза, че вселената може да не е такава каквато сме учили и каква всички са свикнали да я разбират. “Отговаряйки на въпросите, които Стивън Хокинг зададе преди повече от 50 години, стигахме до заключението – да ще го кажа на глас – ние сме холограми.” Сега да приемем, че всички ние сме холограми. Всяко проявление в реалността около нас. Един холограмен свят. И във всяка частица се съдържа информация за цялото, както и обратното – цялото се съдържа във всяка частица. Но това ще го разгледаме подробно малко по-нататък. Знаем, че Земята всъщност мисли и се развива като тревичка. Електроните следват принципите на движението на планетите, но какво точно означава всичко това и защо холограми? Холография идва от гръцки език и означава холос – цял + графе – пиша. Като това е науката, която се занимава с форми на изобразяване, която позволява записване на илюзорни триизмерни образи с помоща на лазерна светлина. Но холографската техника също така може да се използва за съхранение и обработка на информация.