Никога няма да гледате на реалността по същия начин след това изследване на ЦРУ от 1983 г.

През 1983 г., по време на ерата на Студената война, Централното разузнавателно управление (ЦРУ) инициира тайна изследователска програма, която навлиза дълбоко в мистичното царство на човешкото съзнание, психическите способности, дистанционното наблюдение и контрола на ума. Днес имаме достъп до интригуващите находки от този някога свръхсекретен проект, благодарение на разсекретяването му.

Изследването на ЦРУ, често наричано „Gateway process“, е набор от техники, разработени от института Монро, които имат за цел да изследват мистичните аспекти на човешкото съзнание и неговото взаимодействие с реалността. Институтът използва специални звуци, за да предизвика определен модел на мозъчни вълни, който доведе до синхронизиране на мозъчните полукълба. Тази синхронизация тласка човек в променено състояние на съзнанието, където физическите ограничения на реалността изчезват.

Kакво означава променено съзнание?

Промененото състояние на съзнанието не е просто абстракция. Вместо това е замислено като поле от чиста енергия, където човешкото съзнание може да се освободи от границите на физическата реалност. Човешкият ум в това състояние не е просто наблюдател, а участник, способен да взаимодейства с реалността и да я променя.

Реалността е холографска проекция

В основата на това изследване стои една дълбока концепция – реалността като холографска проекция. Според доклада на ЦРУ реалността е проекция, създадена от взаимодействието на сложни енергийни полета. Тези полета по същество са градивните елементи както на Вселената, така и на нашето съзнание. Чрез постигане на променено състояние на съзнанието чрез Gateway Process, индивидите могат директно да взаимодействат с тези енергийни полета и дори да манипулират холографската проекция на реалността.

Докладът твърди, че тази методология може не само да даде представа какво е съзнанието, но и какво се случва, когато умрем. Той предполага, че смъртта може да се разглежда като изместване на съзнанието от едно енергийно поле (физическа реалност) към друго, като по този начин се предоставя революционна перспектива за живота и смъртта.

Достигаме ли до момента, в който да си отговорим на вечно задаваните от човечеството въпроси?

Последиците от изследването са колкото интригуващи, толкова и обширни. Ако реалността наистина е холографска проекция, манипулирана от нашето съзнание, тя проправя пътя за преосмисляне на начина, по който взаимодействаме със света около нас. Това ни отваря вратите към възможности като гледане от разстояние, телепатия и други психически способности. Освен това ни кара да размишляваме върху въпроси като природата на нашето съществуване и способността ни да оформяме съдбата си.

Въпреки, че това може да изглежда като част от научнофантастичен филм, тези открития произтичат от сериозно изследователско усилие, инициирано от една от най-важните разузнавателни агенции в света. 

Днес този декласифициран документ е доказателство за човешкия стремеж да разбере нашата вселена, нашето съзнание и взаимодействието между двете. А най-хубавото е, че всеки, който има желание, може свободно да го прочете.