Изследователи на Реалността S1Е6: Full Episode

Кой е изходът от манипулацията? Има ли такъв? Какво правим, когато срещаме “изкривена” информация и как работи нашия мозък? Специален гост – Иво Величков