СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 73)

“Реалността е илюзия, макар и устойчива.”. Причината е, че ние живеем във вселена на вирутална реалност, една изключително разширена версия на гиганстка компютърна игра – наречена Живот.

21 век е векът на промяната. Промяна в икономиката, промяна в храната, в климатичните условия, но най-вече духовна промяна. От гледна точка на сегашното си състояние сме свикнали да приемаме и да вярваме, че ние живеем във физическо тяло и всичко извън това тяло е отделено от самите нас. Че каквото и да правим, това не би имало значение за външния свят. Оказва се обаче, че това не е вярно. Нашите мисли, чувства, емоции, решения творят цялата ни заобикаляща реалност. От тук до безкрая и отвъд него. Днес ще разберем заедно как всички ние сътворяваме нашата собствена реалност в илюзията на матрицата, в която живеем или казано с други думи – Холографската Вселена.

В Лондоската академия Брикстън бе дадена презентация от страна на Дейвид Айк, която се отнася цитирам: “за манипулирането на човешката раса и естеството на реалността към още по-нови нива на разбиране като той призовава човечеството да се надигне и да си върне света от злокобните мрежи на фамилии и т.н”

На въпросния семинар Айк представя по удивителен начин истинската природа на нашето Безгранично Съзнание. Ще разгледаме някои от тези идеи, но и ще продължим отвъд тях. Нека за начало да погледнем през най-близкия прозорец до нас. Какво виждаме? Може би дърво, сграда или някой лъскав автомобил? Но дали това, което виждаме наистина е там? Албърт Айнщайн споделя тезата, че всичко това е една илюзия. Че не същество никакво “отвън”.