ЗАЕДНО ЗА 1: Епизод 31

 

Гордостта разкрита от една глобална гледна точка, даваща ни правото на избор…