Коя е истинската Менделеева таблица? Защо Сталин я е гравирал  на стена?

Най-голямото престъпление в научния свят в последните 150 години ли е преправянето на периодичната таблица? 

Тази таблица, която всички сме си купували от книжарниците като ученици, е била на практика фалшифицирана след смъртта на Менделеев. Не е проблема в начина на разпределяне на елементите или подреждането на химичните групи, а липсата на един много важен, ако не и най-важният, неизучен елемент – етерът или ефира. 

Етер, ефир или Нютоний

Менделеев създава система, чрез която подрежда всички познати към онзи момент елементи. Самият оригинал на тази система, руският учен публикува през 1905 година в учебника “Основи на химията”. Там, в нулева група, наред с другите познати за нас елементи, 

Дмитрий поставя и ефира. Ефирът по определение е най-малката съставна част от всички други елементи, част от основата, от която произлизат атомите. Дава му и името Нютоний, в чест на Исак Нютон, защото той твърдял, че цялото пространство на Вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да било. Менделеев също смята, че този елемент е връзката между химията и физиката и всички съществуващи елементи. 

Не минава много време след смъртта на Менделеев, когато периодичният закон бива редактиран от световната академична наука. Премахването на елемента предполага и промяната, при която инертните газове се обединяват с елементите от осмата група и така таблицата придобива сегашния си вид. 

Така и физиците се отказват от понятието Ефир, защото не го разбират и зачитат, че само явно съществуващата материя трябва да бъде изучавана. 

Руският гений не е създал тази таблица

Проблема е, че премахнатия елемент, е основата на цялото конструиране на таблицата, като добавим и премахването на нулевата група изцяло, това е абсолютно изопачаване на това, което реално е създал руският гений. 

Академик Алексей Золотарев в съвременни дни се е заел със задачата да върне тази таблица в оригиналния и вид и тя да бъде изучавана по този начин в учебниците по химия. Той прави това изявление на конференция в Москва през 2012г.

Сталин разпорежда първородният вариант на таблицата да бъде изобразен като стена

Интересен факт е, че самият Сталин разпорежда първородният вариант на таблицата да бъде изобразен като стенна мозайка в музея на Ленинград. Това се случва през 1935г. Защо? Доста интерсено, тъй като по това време, в учебниците вече се изучава таблицата без нулева група. 

Самата тема е необятна, но задава много въпроси. Взаимосвързана е с всички останали за устройството на Вселената и истинския произход на материята.