СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 16)

Най-голямото престъпление в науката за последните 150 години е фалшифицирането на Менделеевата Таблица. Не става дума за подмяна или промяна на химичните елементи, а за умишленото пропускане на един много важен, наречен ефир или етер.Той е най-малката съставна част от всички други елементи, по-малък от молекулите и част от основата от, която произлизат атомите. Самият оригинал на периодичната система руският учен публикува през 1905 г. в учебника „Основи на химията”. Там в нулева група наред с познатите ни инертни газове – хелий, неон, криптон и ксенон, Менделеев поставя и ефира.

Нарича го нютоний в чест на великия Исак Нютон. Точно той твърдял, че: „цялото пространство на Вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да било.”  Менделеев също смята, че ефирът е свързващата част на химията и физиката и основен градивен елемент.