ЗАЕДНО ЗА 1: Епизод 7

 

Как така миналото и бъдещето преливат едно в друго и всичко е тук и сега?

Съществуват ли Паралелни Реалности и Мултивселена? Какво означават миналото, настоящето и бъдещето и каква е нашата намеса в тях?