Изследователи на Реалността S1Е8: Цял Епизод

Кои сме ние, наистина? Просто физически същества или нещо по-дълбоко? Оказва се, че дълбоко в нас се крие изключителна тайна – скрита сила, която древни цивилизации като египтяните са използвали? Епифизата като врата към невидимия енерго-информационен потенциал.

Научните изследвания разкриват тясната връзка между нашите тела и енергийните системи, разкривайки динамично взаимодействие между биополетата, клетъчната енергетика и основните закони на физиката. Изследователи от институции, като Станфордския университет и Института Макс Планк, доказаха съществуването на биополета, които проникват в телата ни, влияят върху нашето здраве, благополучие и дори взаимодействията ни със реалността около нас. Осъзнаваме ли истинските си възможности?

Предстои да разберем…