СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 12)

— Могат ли да се намерят в пещерите древни хора? — Тайна. „Звучи като «да»“, помислихме с Лобанков. — Мисля, че хората с голям череп, необикновени очи, малък нос, големи уши, едро тяло и развит гръден кош са най-древните хора. Така ли е? — попитах аз. — Тайна. — Могат ли да се намерят във вашата пещера хора в сомати с такава външност? — за кой ли път посочих аз рисунката на хипотетичния атлант. — Тайна. — Може ли да се съхраняват в пещерите хора от предишни цивилизации в състояние на сомати? — Възможно е. — Колко дълго може да пребивава в пещерата човек, изпаднал в състояние на сомати? — Зависи от силата на духа. Човек в сомати може да остане в пещерата и хиляда години, и милиони години, и дори повече. Но аз съм живял само 95 лета, затова ми е трудно да кажа. — Колко години изпълнявате мисията на Особен човек, охраняващ сомати-пещера? — продължих да задавам въпроси. — Твърде много … — Колко по-точно? — Твърде много години. — За всички тези години нито веднъж ли не сте виждали човек да излиза от състояние на сомати? — Не, не ми се е случвало. — А спомняте ли си някой да е изпадал в сомати в охраняваната от вас пещера? — Не, макар някои хора да са пожелавали да изпаднат в сомати в моята пещера. — А защо не са успели? — Не можаха да преминат изпитателната медитация. Вече ви казах, че съвременните хора нямат достатъчна сила на духа. Древните са имали силен дух. — Тоест — продължих аз — те не са успели да влязат в пещерата? — Да, не можаха да влязат в пещерата, макар че добре владееха медитацията, а и бяха изпадали вече в сомати — отвърна по-възрастният Особен човек. — Не са могли да прекрачат психоенергийната бариера! — тихо ми прошепна Лобанков. — Кой не ги е пуснал в пещерата? — Той! — Кой е Той? — Тайна.