Филмът

1. Вие съществувате и това е непроменяемо.

2. Всичко съществува в едновремието на покоя – Тук и Сега. Движението създава илюзията за индивидуалното пространство време.

3.Цялото е Ум (знание), светът е ментален. Всичко съществуващо е свързано в единение, тоест произлиза от потенциала на цялото знание, което е едно. Следователно, при тази свързаност, Всичко, което Е, е едно и едното е Всичко, което Е.

4. Това, което се излъчва от един елемент, твори негова индивидуална околна среда, която отразява в отговор излъченото.

5. Всичко се променя, освен първите четири закона.