СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 30)

Както пожелахте ще разгледаме 8-те принципа на вселената в следващите 8 поредни понеделника. Днес започваме с първият: Цялото е УМ. Светът е Ментален. Всичко започва с физиката на елементарните частици, която на кратко открива, че електронът и другите частици могат да се държат като частица и едновременно като вълна. В началото обяснението за това се нарича „дуализъм на природата“, но след това излиза следващата загадка. Оказва, се, че резултатите от експериментите се влият от самият експериментатор. И хората със своето собствено съзнание неволно задвижват природата под себе си.

Във вселената всичко е едно и не случайно първо минахме през таблицата на Менделеев и ефира, експеримента на Йънг за двойният процеп, на Антон Цайлингер, които доказва, че всичко което съществува е енергия и всяка материя е енергия, задържана в определено поле. Като се стига до извода, че всичко е въпрос на различни честоти и вибрации. Теоремата на Джорд Бел, която разгледахме доказва, че частиците са свързани по начин, който излиза извън рамките на времето и пространството и всяка частица, влияе на всички други. А благодарение на експеримента на група японски физици – Масаки Сано и неговите колеги от Университета в Токио вече знаем, че информация и енергия е едно и също нещо. Тоест всичко, което съществува в нашата вселена е информационен потенциал.