Когато възникне темата за ченълинг, някои веднага се сещат за известни личности като Едгар Кейси, Дарил Анка и Барбара Марчиняк. 

Други пък не се сещат за нито едно име, защото понятието ченълинг може би звучи странно, неясно, плашещо и т.н. Факт е обаче, че това е явление или умение, което не е опасно, и се практикува от много хора по света под най-различни форми. Всички те са примери за контактьори, при които свързването позволява на същности, като починали духове, извънземни, ангели или тяхното висше Аз, да комуникират чрез тялото.

Хелане Уахбе споделя: 

Като обучен клиницист, лекар-натуропат и директор на Отдел Изследвания в Института по Ноетични Науки, аз произхождам от линия на контактьори и получих грант от BIAL за изследване на физиологичните ефекти от ченълинг в пълен транс. Въпреки това, моето определение за ченълинг надхвърля тези понятия.

Съществуват различни видове ченълинг. 

Като човек, който пресича границата между научното изследване и езотеричните практики, имам по-всеобхватно разбиране за ченълинг:

Ченълингът е процес на разкриване на информация и енергия, които не са ограничени от нашите конвенционални представи за пространство и време, които могат да изглеждат възприемчиви или изразителни.“ – из книгата “Науката за ченълинг” 

Ченълингът може да бъде объркваща концепция, често свързвана с екстрасенси, медиуми, екстрасензорно възприятие и други. Тези термини обаче имат различно значение за различните хора, което води до объркване. Като нов изследовател в областта, прегледах литературата и открих, че има 29 различни термина, използвани за описание на ченълинг и тези, които го практикуват. 

Изследователските проучвания показват, че ченълингът съществува в спектър, с “усещане” и интуиция от една страна и редки преживявания като ченълинг в транс и преживявания извън тяло от другата. Между тях се намират явления като телепатия, ясновидство и предусещане, демонстриращи многото форми, които ченълингът или “свързването” може да приеме.

В неговата книга „Науката за ченълинг: защо трябва да се доверите на интуицията си и да прегърнете силата, която ни свързва всички“, той споделя за изследователската програма за ченълинг на IONS и какво научихме, като проучихме следните изследователски въпроси:

Колко разпространен е ченълингът и какви са неговите характеристики?

Как работи ченълингът?

Има ли определящи характеристики на някой, който лесно канализира?

Можем ли да проверим информацията?

Полезно ли е съдържанието?” 

Всеки може “да се свързва”!

Ченълингът НЕ Е ограничен само до определени индивиди, тъй като изследванията показват, че това всъщност е съвсем обичайно преживяване.

В проучването 90% от 900-те участници, включително учени, инженери, широката общественост и членове на IONS, съобщават, че са имали поне един ченълинг опит през живота си. Тези данни предполагат, че канализирането на информация от космоса е широко разпространено явление.

Освен това проучванията на Rapoport, Leiby-Clark и Czyzewicz показват, че броят на хората , които вярват в паранормални явления, се увеличава всяка година, което показва нарастващ интерес и приемане на ченълинг и други подобни преживявания.

Вярата в собствените ни възможности

Една обща тема в парапсихологичните изследвания е идеята, че нашите вярвания играят важна роля в преживяванията, които имаме. Това може да се дължи на нарастващия брой хора, съобщаващи за опит с ченълинг. Струва си обаче да се отбележи, че някои типове ченълинг преживявания са по-разпространени от други.

Канализирането може да се разглежда като спектър, с по-фини преживявания като ясно чувстване, ясно познание, осъзнато сънуване и телепатия в единия край, последвано от предусещане и медиумизъм в средата. На другия край на спектъра са по-редки преживявания като ченълинг в транс, геомантия, психическо лечение, пирокинеза и левитация. Но в крайна сметка, доказано основата на всички тези явления, е една и съща. 

Следва продължение.

Очаквайте втора част на темата…

Източник: Gaia