СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 45)

Човешката ДНК е биологичен интернет превъзхождащ в много аспекти изкуствения интелект, който навлиза все повече и повече в нашата реалност. Оказва се, че само 10% от нашата ДНК се използва за изграждане на протеини. Точна тази подгрупа на ДНК е от интерес за западните изследователи и е тази която се изследва и категоризира. Другите 90% обаче се смятаха за „отпадъчна ДНК”. Руските изследователи обаче били убедени че „природата” не е толкова глупава и си позволили да обединят усилията на лингвисти и генетици, които да изследват тези 90% от „отпадъчна ДНК”. Все пак говорим за 90%, а не 5! Техните резултати, открития и заключения са революционни и шокираща за широката маса!

Според тях нашата ДНК не само е отговорна за конструкцията на нашето тяло, но също така служи за складиране на данни и информация. Руските лингвисти открили, че генетичния код, особено в изглеждащите безполезни 90% следва същите правила точно както при нашите човешки езици. За тази цел те сравнили правилата за синтаксис (начина по който думите се поставят заедно за да образуват фрази и изречения), семантика (учението за значението на езиковите форми) и основните правила на граматиката.

Те открили, че алкалите в нашата ДНК следват обичайната граматика и имат набор от правила точно както нашите езици. Като се доказва, че човешкият език не се е появил случайно, а е отражение на нашето вродено ДНК.