СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 57)

Първа част от мини-серията специално по ваше желание за космическите послания от Башар. Тъй като информацията е изключително много, ще се фокусираме върху това, което е най-необходимо за всички нас към конкретния ни момент на развитие. При всички положения, това е един изключителен шанс да опознаем още повече себе си и да добавим една нова перспектива затова кои сме всъщност и откъде идваме.

“Ние осъзнаваме, че физическата реалност за много от вас дълго време е била свързвана с много ограничения, с преодоляване на бариери и много силно чувство на превъзмогване на инерцията, за да се позволи промяна от посоката на нещата, които не предпочитате, към посоката на нещата, които предпочитате. Понякога много от вас намират за много трудно да позволяват на тези промени да се случват.

Една от причините някои от вас да създават трудност при промяната на нещата е, че, когато сте отглеждани във вашето общество, вие сте били научени, че много неща във физическата реалност са „абсолютни“ и в действителност не могат да бъдат променени. След известно време, след много години, през които ви учат на това отново и отново, вие свиквате да приемате това за даденост – принципът на солидност – предполагащ, че тези неща „не могат да бъдат променени“. Те са, всъщност, самите основи на съществуването ви и вие дори не е задължително да си давате възможността да осъзнаете, че те могат да бъдат променени. Всички неща, които ще обсъждаме днес, ще се основават на този принцип: че реалността, която възприемате „около вас“, е всъщност създадена от вас, съзнателно или несъзнателно, и че тази реалност, всяка реалност, всички реалности се съдържат във вас.”