СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 65)

Според трудовете на Едгар Кейси, Акашовите Записи са суперкомпютъра на Вселената. Място, което съдържа цялата информация за Всичко, Което Е! Акашовите Записи са поле от енергия, което съдържа в себе си миналото, настоящето и бъдещето познание за всички неща. И се материализира навсякъде едновременно. В това глобално поле има индивидуални енергийни полета за всеки един елемент, които имат силата да си взаймодействат по многобройни начини. Сравняват Акашовите Записи като модерната WI-FI мрежа. Не можем да я видим, но въпреки това знаем, че е навсякъде около нас. То е нещо невидимо за очите, но ако се свържеш с него, можеш да получиш безкрайна информация.

И както казва Никола Тесла: “Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете от гледна точка на енергия, честота и вибрации.”

Тоест всичко, което е необходимо да направим е да настроим съзнанието си на подходящата честота, за да можем да получим дадената информация.

Западната религиозна философия, наречена те-ософия, използва изразите „акашови записки“ или „библиотека на Акаша“ като ги съотнася към етерен компендиум (скъсяване) с цялото познание и история. Тоест това е холографният запис на менталния пространствено-времеви континуум, независимо от формата, в която е изразен. Древните гърци го нари- чат видението на Пан, китайците – голямото Дао, индусите – Атман-съзнание. Вдъхващите страхопочита- ние фигури на Бог, Богиня и Демон, които се появяват в първоначалните етапи на Пробуждането, са архе-типите на колективното несъзнавано на Юнг и се признават от примитивните народи като победители от съня. Във феноменологията те са първоначалният импулс, началото на проявлението.