СКРИТАТА РЕАЛНОСТ (ЕП 32)

В първият епизод разгледахме парадокса на близнаците на Албърт Айнщайн, които води до извода, че ако една точка се намира в състояние на пълен покой, то за нея времето тече с безкрайна скорост и тя съдържа целия потенциал от информация и енергия. Ако не сте го гледали, вижте го и се върнете тук. Също така размера на тази точка е нулев, заради огромното количество гравитация. И така за абсолютно всяко движение и трептене, без значение от скоростта, времето става с определени параметри. Тоест то е безкрайно, само когато е в покой. И малката идея за движение и край, то вече е ограничено като време. Сега, преди да продължим искам да благодаря на Александър Каратерзиян, който е спонсорът на този епизод. Той е професионален астролог, който прави консултации, персонални хороскопи, и може да се обърнете към него, за да разберете повече за планетите и зодиите както и как това пряко влияе на нас хората.

За човек, който сутрин отива на работа в града и вечер се връща у дома се казва, че се движи като „махало”. И той „вибрира” с честота от типа „ един път на ден”. Това е неговата собствена честота. Едновременно обаче сърцето му бие с вибрация от седемдесет удара в минута. Неговото съзнание има различна вибрация от тази на мислите и чувствата му. Те пък от своя страна имат съвсем различна вибрация от тази на атомите, от които е съставен организмът му. Следователно не става въпрос само за една съответна вибрация, а всичко се движи едновременно с множество различни вибрации, които от своя страна образуват едно индивидуално и неповторимо цяло. Това, което вибрира, ученият наричат енергия, метафизикът дух, а вярващият Бог. Независимо какво име ще дадем на тази действителност, тя съществува и нейната честота на вибриране определя формата на проявлението, което в крайна сметка е израз на Едната сила. Днес науката вече ни покача, че кучетата например долавят звуци и честоти, които ние не можем. Преди това не вярвахме, че е истина. Днес никой не се учудва на мобилните телефони, с които можеш да видиш и говориш с хора от другият край на планетата – и то безжично. Преди 100 години, ако някой ти бе казал, че ще може да носиш със сбе си едно малко екранче с връзка към целият свят, би си помислил, че е напълно луд. Това са просто двете състояние на едно и също явление. То има определени топлинни вибрации и в този смисъл се движи и трепти. Планетите например обикалят около Слънцето и много от тях се въртят около оста си. Слънцата или звездите обикалят около по-големи центрове и така до безкрай. Молекулите непрекъснато трептят една около друга и една до друга. Те са съставени от атоми, а атомите от кварки, които също трептят една до друга. Всяка форма на материя притежава своя собствена вибрация.