ЗАЕДНО ЗА 1: Епизод 6

Какво знаем за числото π освен, че е математическа константа и е приблизително = 3,14… и така до безкрай. Има ли тайна около него или просто не сме имали шанса да погледнем в тази посока?

Какво означава “Хиперсфера” и как тя се съдържа в нас?